HOTEL MEKTAGONEN

Fotografering av mat & dryck, reception, lounge,
lobby, interiör samt rum.